Dương vật giả giả rung thụt mạnh mẽ có nhánh phụ xoay liếm

1.350.000VND

Đường kính: 3,5 cm

Chiều dài tổng: 22,5 cm

Chiều dài sử dụng: 17 cm