Bao cao su Goldentime Kéo dài Thời gian, Trơn

120.000VND