Thời gian quan hệ bao lâu là đủ với nam và nữ

Thời gian quan hệ tối thiểu đủ để đem lại cảm giác hài lòng và đạt đến khoảnh khắc lên đỉnh cực khoái (orgasm) có thể khác nhau đối với mỗi người. Một nghiên cứu trên phụ nữ Mỹ đã cho thấy thời gian quan hệ trung bình của họ là khoảng 7 phút. Tuy […]