TÁC HẠI KHỦNG KHIẾP KHI SỬ DỤNG SÌN SÚ GIẢ

Sìn sú giả là gì? sìn sú giả là sản phẩm dạng bột có hình thức bên ngoài gần giống hoặc gần giống sìn sú thật, nhưng về chất lượng thì không được đảm bảo, không có tác dụng kéo dài quan hệ sau khi sử dụng. Xem thêm Hướng dẫn sử dụng bột Sìn […]